Yetenek ve Akademik Destek

Akademik hedeflere ulaşılabilmesi için, belirlenecek hedeflerin gençlerin kişisel özellikleriyle uyumlu olması gerekir.

Gençlerin mutsuz ya da başarısız bireylere dönüşmemesi için, tüme varım yöntemini kullanarak, yani becerilerden, ilgi alanlarından ve ihtiyaçlardan yola çıkarak bir hedefe yönelinmesi gerekir.