Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık, hayat kalitesini artırmak ve değiştirmek için danışan ve bir uzman psikolog’ un ortak olarak yürüttüğü süreçtir.

Bireysel Danışmanlık; özgüven, cesaret, huzur gibi pozitif duyguları artırmaya çalışır. Psikolojik Danışmanlık süreci, kişisel farkındalık ve kişisel bir gelişim yolculuğudur.

Psikolojik Danışma sürecine, bireyin sorunları oluşmaya başladığında sorunlar günlük yaşamını ve çevresini etkilemeye başladığında bakılabilir. Psikolojik Danışman yaşam tarzı değişiklikleri yapmada yardımcı olabilir. Dinleyici olarak hizmet eder, sorunların altında yatan nedenler araştırır ve istenmeyen düşünceler, duygular ve davranışları ortadan kaldıracak stratejiyi ve teknikleri belirler.

Bireysel Psikolojik Danışma sürecinde, ele alınan konular nelerdir?

•Depresyon, Mutluluk ve Yalnızlık
•İlişki Sorunları (Duygusal İlişki, Ailevi İlişkiler, Arkadaş İlişkileri, İş Hayatında ki İlişkiler)
•Kaygı Sorunları ( Sosyal Kaygı, Fobiler, Takıntılar, Panik Atak, Travma Yaşantıları)
•Stres Yönetimi
•Öfkeyle Başa Çıkma
•İletişim Sorunları
•Özgüven Eksikliği ve Girişkenlik Sorunları
•Erteleme Davranışı ve Motivasyon sorunları
•Kariyer Danışmalığı, Kişisel ve Mesleki Gelişim
•Kimlik Sorunları
•Beslenme Sorunları
•Beslenme Sorunları
•Kayıp ve Yas 
•Uyum Sorunları
•Kronik Hastalıklar