Sevinç ŞİMŞEK

Psikolog Sevinç Şimşek Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2022 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur.

Ankara Mood Psikoloji’de stajını tamamlamıştır.
Ankara Mood Psikoloji kurumundan;
-Çocuk DeğerlerlendirmeTestleri(AGTE, Peabody, Gessel, Porteus, Benton, Frankfurter, Kent EGY, Kinder Angst, Cattell 2A-3A, Amerikan Hiperaktivite, Burdon, Metropalitan, Bir İnsan Çiz Testi)
-Oyun Terapisi
-Resim Analizi
-Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
-Çocuk Ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri
-Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri
-MMPI
gibi çeşitli seminer ve eğitimleri almış tamamlamıştır.
Sarı Psikoloji kurumunun Cinsel Terapi ile ilgili online sempozyumlarına katılmıştır.
Psikotegram kurumunun EMDR Terapi, Cinsel Terapi ve Vaka Sunumu gibi online seminerlerine katılmıştır.
Psikoloji Çalışma Grubu’nun Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası konferansına katılmıştır.
Üniversite yılları içersinde Sevginar Vatan, Ersin Bayramkaya, Doğan Kökdemir gibi isimlerin konferansına katılmıştır.
2021-2022 yılları arasında Pusula Psikoloji’de staj yapmıştır.
Psikoloji Akademisi kurumundan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamış olup uygulayıcı sertifikası bulunmaktadır.
Şu an Cinsel Terapi eğitimi devam etmektedir.
Temmuz 2022 yılından itibaren Pusula Psikoloji’de danışan almaktadır.
Lisans
2018-2022
T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü